Zgłoś naprawę

Zgłaszam uszkodzenie jako:

Wpisz swoje dane:

Z którego adresu możemy odebrać Twoje urządzenie?

Na który adres możemy odesłać urządzenie po naprawie?

Czy chcesz wypożyczyć urządzenie zastępcze?

Zgodnie z Regulaminem urządzenie zastępcze jest zapewniane na czas naprawy bezpłatnie

* Pole wymagane

Zaznacz jakie urządzenie jest uszkodzone:

Podaj dane urządzenia:

Czy urządzenie zostało wymienione na nowy model w ramach gwarancji producenta lub rękojmi?

Co się stało z Twoim urządzeniem?

Kiedy doszło do uszkodzenia?

Wskaż uszkodzone elementy urządzenia:

* Pole wymagane

Podaj numer MSISDN:

Jest to numer abonenta sieci komórkowej, potocznie zwany numerem telefonu.


* Pole wymagane

Oświadczenia:

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Naprawa Telefonu.
Każdej osobie przysługuje:
• prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia swoich danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez P4 Sp. z o.o.
Pełna treść obowiązku informacyjnego jest dostępna na stronie www.play.pl/oi